VOORDELEN KYOTO-AIR® SYSTEEM TEN OPZICHTE VAN ACTIEF KOOLSTOFFILTERS

GL-D Aromatec vloeistof

De GL-D Aromatec is een vloeistof op basis van biologische olie en bestaat uit meerdere componenten van natuurlijke stoffen.

De hoofdcomponenten van de GL-D Aromatec vloeistof, de zogenaamde ‘werkstoffen’, bestaan uit polaire en apolaire groepen. Kenmerkend voor deze groepen is dat geuren met een zelfde karakter makkelijk in deze groepen oplossen.

De werkstoffen auto-oxideren makkelijk en geven aanleiding tot vorming van peroxiden, die een kettingreactie-proces inleiden.

De veroorzakers hiervan zijn zuurstof en kortgolvig licht (UV). Door het verdampen van de werkstoffen worden voortdurend initiators van zulke kettingreacties gevormd, waardoor het ontgeurings-proces in stand blijft.

 Om een goede werking te garanderen is het belangrijk dat de verdampte GL-D Aromatec vloeistof minimaal 2 seconden contacttijd heeft met de hinderlijke geuren. Hoe langer de contacttijd, des te beter het rendement van ontgeuring.

 

Voordelen van het KYOTO-AIR® GL-D verdampingssysteem

Het voordeel van het KYOTO-AIR® systeem is dat het geen invloed heeft op de luchtweerstand in een luchtbehandelingsinstallatie.

Door gebruik te maken van de GL-D Aromatec ontgeuringsvloeistof die in de luchtkanalen wordt geïnjecteerd, kunnen de systemen van KYOTO-AIR® probleemloos op bestaande luchtbehandelingsinstallaties worden aangesloten.

Een ander belangrijk voordeel is het ontgeurings-rendement. Zolang er ontgeuringsvloeistof wordt geïnjecteerd, is het rendement nagenoeg 100%. Wanneer zich geen vloeistof meer in de tanks bevindt stopt het proces. Bijtijds bijvullen resulteert in een continu hoog ontgeurings-rendement. Vergelijk dit eens met de traditionele actief-koolstoffilters en u begrijpt dat KYOTO-AIR® systemen vele voordelen biedt.

KYOTO-AIR® Systeem

Actief koolstoffilters