BEDRIJVEN WAARVOOR KYOTO-AIR® DIT SYSTEEM HEEFT ONTWIKKELD

Geuren en schadelijke stoffen

Onaangename geuren en schadelijke stoffen die door KYOTO-AIR® worden geneutraliseerd

Tabaksrook

Transpiratie

Visafval

Vleesafval

Baklucht

Diesel

Benzine

Kerosine

Urine

Koolwaterstof

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Ethyleen

Xyleen

Styreen

Chloren

Zwavelwaterstof

Roet

Zwaveldioxide

Branches

Voorbeelden waar KYOTO-AIR® systemen succesvol werken

HoReCa

Visrestaurants, snackbars

Kantoren

Ziekenhuizen

Sportcentra

Kapperszaken

Tandartsen

Benzinestations

Laboratoria

Waterzuiveringsinstallaties

Brand-/rookschade

Spuiterijen

Zwembaden

Kunststofindustrie

Chemie-opslag en transport

Drukkerijen

Slachthuizen

Vleesindustrie

Visindustrie

Verfindustrie

Dierenvoedingsindustrie

Land- en tuinbouw

Tabaksrook, kook-/baklucht, transpiratie

Frituurlucht, baklucht

Tabaksrook, transpiratie

Urine, ontlasting, medicijen

Transpiratie

Oplosmiddelen, ammoniak

Methylmetacrylaat

Benzine, diesel, gas

Chemicaliën

Urine, ontlasting

Roet, div. schadelijke stoffen

Chemicaliën, koolwaterstoffen

Chloor

Polyester, oplosmiddelen

Chemicaliën

Oplosmiddelen, inkt

Ammoniak, vleesafval, faecaliën

Kook- en baklucht

Rook-, kook- en baklucht

Chemicaliën, oplosmiddelen

Vetzuren

Ammoniak, mest